Tại sao phải đến ITFix để phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu cần phải thự hiện ngay lập tức, bạn càng chần chừ khả năng cứu thành công càng giảm.

ITFix có thể khôi phục ổ cứng của bạn khi gặp các trường hợp sau:

Phân vùng bị format, cứu dữ liệu ổ cứng hỏng, cứu dữ liệu ổ cứng bị format, cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, cứu dữ liệu ổ cứng không nhận, cứu dữ liệu ổ cứng macbook, cứu dữ liệu ổ cứng bị bad, cứu dữ liệu ổ cứng bị bad sector, cứu dữ liệu ổ cứng bị mất định dạng ....

Quy trình thực hiện phục hồi dữ liệu:

1. Tiếp nhận thông tin khách hàng:

Nhận máy, ổ cứng hoặc USB cần phục hồi dữ liệu, ghi nhận nguyên nhân mất dữ liệu, loại dữ liệu cần cứu, dung lượng cần khôi phục.

2.Tư vấn cho khách hàng

Kĩ thuật viên trực tiếp kiểm tra và tư vấn cho khách hàng về khả năng khôi phục, phương án sử dụng, thời gian, chi phí,...

3. Thực hiện phục hồi dữ liệu

Thực hiện nhanh chóng, gấp rút, sao chép dữ liệu cứu được qua bộ nhớ khác, khách hàng trực tiếp giám sát.

4. Bàn giao dữ liệu cho khách hàng

Giao khách hàng toàn bộ dữ liệu phục hồi được, cam kết không sao chép dưới mọi hình thức.